in

Alături de cei necăjiți, parohia Mavrodolu, protoieria Pitești

Mântuitorul vine tainic spre noi, prin cei săraci şi singuri, prin cei bolnavi şi necăjiţi, prin orfani şi văduve. Să ieşim în întâmpinarea Lui prin milostenie, prin ajutorare frăţească şi prin facere de bine.

Milostenia pune cel mai bine în evidenţă manifestarea creştinului în societate. Este expresia vizibilă a modului cum ne punem în lucrare credinţa noastră, care este moartă, dacă nu o susţinem cu fapte pe măsură.

Sectorul Social, Filantropic și de Misiune a desfășurat o acțiune de întrajutorare în parohia Mavrodolu din municipiul Pitești, în care părinții slujitori Paul Stănescu și  Horia Dumitrescu au dăruit alimente și îmbrăcăminte pentru o familie numeroasă cu venituri modeste.

 

Mâini dibace, atelier de cusături la parohia Găvana IV

Despre familia creștină – cateheză la parohia Sfânta Vineri, municipiul Pitești