În atenţia profesorilor ce doresc să obţină Arhiereasca Binecuvântare pentru predarea religiei

Pentru obţinerea Arhiereştii Binecuvântări pentru a putea preda disciplina Religie, solicitanţii vor aduce următoarele documente:

– Cerere adresată Înalt Prea Sfinţitului Arhiepiscop Calinic;

– Diploma de absolvire a Facultăţii de Teologie;
– Foaie matricolă;
– Caracterizare de la preotul paroh de pe raza unde îşi desfaşoară activitatea unitatea şcolară, din care să rezulte că profesorul participă împreună cu copiii la slujbele religioase, precum şi participarea sa la proiectul de catehizare intitulat Hristos împărtăşit copiilor;
– Adeverinţă de la preotul duhovnic din care să reiasă că se spovedeşte şi împărtăşeşte în mod regulat;
– Caracterizare din care să reiasă calificativul obţinut în anul şcolar anterior acordat de către unitatea de învăţământ.

Consilier Învăţământ Teologic şi Religios,
Preot Victor GRIGORE