in

Bătrâneți binecuvântate – mănăstirea Glavacioc

(Publicat în: 9 iulie 2019)

Dând celor săraci, bunii creştini devin bogaţi în ceruri, rămânând în comuniune de iubire cu cei săraci de aici, vor avea parte de comuniunea lui Dumnezeu şi a sfinţilor Săi în viaţa viitoare, miluind acum, vor fi miluiţi atunci, ascultând acum glasurile săracilor, vor fi ascultaţi şi lăudaţi la Judecată, oferind hrană celor sărmani, se vor veseli de bunătăţile cele nestricăcioase ale împărăţiei veşnice, adăpând pe cei însetaţi, vor primi Apa cea vie, îmbrăcând pe cel gol, vor dobândi veşmântul nemuririi, cercetând pe bolnavi şi suferinzi, se vor izbăvi de suferinţele inimaginabile şi nesfârşite, scornite de diavolii nemiloşi şi de lipsa comuniunii cu Dumnezeu şi aleşii Săi.

Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului prin Sectorul Social, Filantropic și de Misiune a desfășurat o activitate socială în care părintele protosinghel Casian Crețu, starețul Mănăstirii Glavacioc a vizitat pe cei bătrâni și neajutorați, cărora le-a oferit hrană.

TRADUCĂTORI DE CĂRȚI BISERICEȘTI sărbătoriți la Școala Băiculești 

Milostenia, cheia virtuților – parohia Lunca Corbului, protoieria Costești