Biblioteca virtuală

Sub egida Editurii Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului, la inițiativa, cu participarea, diortosirea și binecuvântarea Înaltpreasfințituuli Părinte Calnic, Arghiepiscop al Argeșului și Muscelului, au fost editate, de-a lungul mai multor ani numeroase cărți reprezentative pentru cultura și spiritualitatea argeșeană și românească. Multe dintre ele poartă semnătura sau numai binecuvântarea Înaltpreasfințitului Calinic Argeșeanul. Redăm mai jos o listă exponențială a acestora:

Bucuria lecturii(1989), Pace și bucurie cu Brâncuși(2001), Frumusețea lumii văzute, Albinele fac politică, Patriarhul biblic, Traista cu stele, Veșnicia de zi cu zi, Biserica neamului în pumnii tiranului, Să ne salvăm de la un nou holocaust, Toată vremea-şi are vreme (5 volume), Calinic, Ierarhul faptelor (2004), Calinic Arhiepiscopul, un ierarh misionar, harnic și cărturar (2014), Printre vremuri și cuvinte (2016), Fereastra lui Iorga, Mersul printre stele, Dintr-ale lumii, Interviuri, Adevăratul Cioran, Iubirea nemuritoare a lui Dumnezeu, Martin Opitz, un poet german îndrăgostit de români, Scrisoarea lui Dumnezeu, Doamne și Stăpânul vieții mele, Ștefan cel mare între cer și genune, Sfântul Neagoe Vodă Basarab (2017), Vindecă, Părinte! (2017, 2018), Minunea de a fi (2017), În iadul de la Pitești (2017), Între umbre și lumini (2017), Sintagme și cugetări (2017), Suferinţele şi biruinţele catedralei de la Curtea de Argeș (2017), Preafericitul Daniel, 70 de ani de patriarhat apostolic (2017), Naştere şi Înviere (2017), Din bucuria inimii (2018), Sacra rostire (2018), Vrei să fii sănătos? (2017, 2018), 1517-2017, Biserica Mănăstirii Argeșului, o jumătate de mileniu (2017, sub coordonarea lui Calinic Argeșeanul și Răzvan Theodorescu).

Începând cu anul 2014, în cadrul Editurii Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului, s-au tipărit cărți care au fost cuprinse în câteva colecții și serii, astfel:

I. Colecția Bucurii Arhierești
În cadrul acesteia, sunt editate volume care apar cu binecuvântarea sau care sunt semnate de către Arhiepiscopul cărturar, iubitor și ctitor de cultură, Calinic Argeșeanul, care spunea, referindu-se la denumirea colecției și conținutul cărților cuprinse în aceasta: „Nu întâmplător a fost ales titlul Colecţiei Bucurii Arhiereşti, el având două valenţe principale; şi anume: pe de o parte se referă la bucuria pe care, personal, o trăiesc atunci când apare o nouă carte şi pe de alta, la bucuria pe care doresc s-o împărtăşesc tuturor oamenilor prin aceste volume, legate, într-un fel sau altul, de Arhiepiscopia Argeşului şi Muscelului. Nu ştiu dacă există vreun om în lumea aceasta, care să nu se bucure atunci când primeşte o carte. O carte bună, însoţită de o dedicaţie, este un dar valoros şi, totodată, de mare folos, prin care se produce o comunicare deplină între suflete şi o comuniune de iubire, în duh, care pogoară peste inimă bucurie şi pace. De aceea,
colecţia de faţă este o bucurie pentru mine şi dorim a fi o bucurie, deopotrivă, pentru
argeşeni şi români, urmând astfel, cu toţii, îndemnul hristic de după Înviere.
Când merg în librării şi văd zeci şi sute de titluri pe bogatele standuri, primul gând
care îmi încearcă mintea şi inima este să am o traistă uriaşă în care să iau cărţi câte
pot duce în spinare. Drumul spre Casa lui Dumnezeu este un act de cult şi de cultură. Să nu uităm ce spuneau latinii: Nulla dies sine linea! Adică nicio zi fără o linie! Asta însemnând nicio zi fără să citeşti şi să scrii un rând, o filă cel puţin! Este singurul timp câştigat: prin rugăciune, prin lectură şi prin lucru. ”

Colecția Bucurii Arhierești cuprinde mai multe serii:
1. Seria Studii monografice: Mănăstirea Slănic, file de cronică, file de acatist, Mănăstirea Glavacioc, peceți ale istoriei, peceţi ale ortodoxiei româneşti, Biserica Vatra Satului din Berevoeşti, Mănăstirea Sfântul Ilie Transfăgărăşan.
2. Seria Albume: Istoria Arhiepiscopiei Argeşului şi Muscelului, Schituri şi mănăstiri argeşene, Catedrala de la Curtea de Argeş. Quincentenar, Sfânta Muceniță Filoteia, opt secole de la martiriu.
3. Seria Crestomații: Catedrala de la Curtea de Argeş. Quincentenar
4. Seria România de la Argeș: România de la Argeş, Neagoe Basrab’s Teachings to His Son, Theoodosie, Tout temps a son temps, There is a Time for Every Matter Under Heaven
5. Seria Hagiografii: Sfântul Cuvios Pafnutie Zugravul de la Muscel, Antim Ivireanul, Sfânt, artist, cărturar, Sfântul Cuvios Pafnutie Pârvu Zugravul (ediție bilingvă), purtând semnătura Calinic Argeșeanul
6. Seria Biografii: Pârvu Pârvescu Mutu. Istorie, spiritualitate și artă ortodoxă, Patriarhul Iustinian Marina, volum semnat de Calinic Argeșeanul.

II. Colecţia Dar din Dar, Integrala Calinic, Arhiepiscopul, 2017
În cadrul acesteia au fost reeditate toate cărțile semnate de Calinic Argeșeanul, Arheiepisopul Argeșului și Muscelului până la acea dată, în cadrul a 4 serii:

1. Seria Memorii: cele 5 volume din autobiografia Toată vremea-şi are vreme, grupate în doar 2 volume mari.
2. Seria Rememorări: volumul intitulat Veşmânt din borangicul vorbelor, care cuprinde articole, eseuri, alocuțiuni despre Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, reunind volumele: Calinic, Ierarhul faptelor (2004), Calinic Arhiepiscopul, un ierarh misionar, harnic și cărturar (2014), Printre vremuri și cuvinte (2016), Gând bun, de împlinire, Popas aniversar la 30 de ani de bună și rodnică arhipăstorire.
3. Seria Eseuri. Publicistică: lucrarea intitulată Aş vrea să vă spun, în două volume, care adună laolaltă eseuri, interviuri, articole ale Înaltpreasfințitului Părinte Calinic:
vol. I: Cu pana printre idei (Bucuria lecturii, Pace și bucurie cu Brâncuși, Frumusețea lumii văzute, Albinele fac politică, Patriarhul biblic, Traista cu stele, Veșnicia de zi cu zi, Biserica neamului în pumnii tiranului, Să ne salvăm de la un nou holocaust),
vol II: Când gândul îşi ridică pleoapa (Fereastra lui Iorga, Mersul printre stele, Dintr-ale lumii, Interviuri, Adevăratul Cioran, Iubirea nemuritoare a lui Dumnezeu-parțial, Martin Opitz, un poet german îndrăgostit de români)
4. Seria Omilii. Cateheză: volumul Cu Dumnezeu, despre Dumnezeu, care înglobează pastorale, hagiografii, studii catehetice, exegeze biblice ( Pastorale la Învierea Domnului, Pastorale la Nașterea Domnului, Scrisoarea lui Dumnezeu, Doamne și Stăpânul vieții mele, Iubirea nemuritoare a lui Dumnezeu-parțial, Ștefan cel mare între cer și genune, Sfântul Neagoe Vodă Basarab).

Sintagme și Cugetari
Toată vremea-şi are vreme
Istoria Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului
Biserica Satului Berevoiești
Monografie – Mănăstirea Glavacioc
Istorie și Taină la Mănăstirea Aninoasa
Sfântul Neagoe Vodă Basarab
Vindecă, Părinte
Vrei să fii sănătos?