in ,

Cel mai mare

(Publicat în: 28 martie 2019)

Parcă au trecut vremile când D. Bolintineanu se bucura a crede:

„Umanitate: este virtutea cea mai rară;

Să suferim ca ceilalţi să fie fericiţi.

Şi să muncim ca ceilalţi să nu fie trudiţi”.

Cel mai sigur este atunci când suntem umani şi blânzi cu toţi, dar fără să ne mărginim doar la anumite persoane. I. Eliade Rădulescu îndeamnă: „Înalţă de poţi pe canalia până la tine, iar nu te coborî până la dânsa…”

Iar dacă cineva ne-ar întreba, într-o doară, cine-i cel mai mare om, nu poţi să nu-ţi aminteşti de Al. Vlahuţă: „Cel mai mare om e cel mai mare iubitor de oameni…”

Auziţi, voi, regi ai pământului?

Calinic Argeșeanul, Mersul printre stele – vol.  Cu pana printre idei, Editura Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului, 2017.

Sinaxar 28 martie 2019

Sinaxar 29 martie 2019