in ,

Domn al culturii româneşti!

(Publicat în: 9 septembrie 2018)

Mitropolitul Antonie Plămădeală, în anul 1981, scotea de sub tipar Dascăli de cuget şi simţire românească. Peste 50 de pagini sunt dedicate lui Neagoe Basarab, Domn al culturii româneşti!

Întreg studiul este de o frumuseţe rară. Voi reda în continuare câteva crâmpeie: „Prin Curtea de Argeş şi prin Învăţăturile către fiul său Teodosie, Neagoe, voievod Basarab, şi-a câştigat un loc veşnic viu în istoria, cultura, civilizaţia şi conştiinţa românilor. Domn al culturii româneşti îndeosebi, a realizat în Învăţături, ca şi în catedrală, o sinteză românească originală, între umanism şi gândirea religioasă a vremii, sinteză care a surprins şi a concretizat, în forme scrise şi zidite, trăsăturile esenţiale şi fundamentale ale sufletului românesc, iubitor de frumos şi de bine, realist şi echilibrat”.

Neîndoielnic, marele cărturar Antonie Plămădeală a surprins în mod strălucit, icoana de Ctitor a Sfântului Neagoe Vodă Basarab!

Calinic Argeșeanul, Sfântul Neagoe Vodă Basarab, Editura Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului, 2017

 

Sinaxar 9 septembrie 2018

Mesaj Arhieresc la începutul Noului An Școlar