in ,

Dumitru Rădăuceanu: minunea de a fi în gândirea Sfintei Treimi

(Publicat în: 3 august 2018)

Totdeauna m-am simțit vinovat că n-am mulțumit lui Dumnezeu, Cel în Treime preamărit: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, că dintru începuturi, întreaga zidire este în gândirea Sfintei Treimi.

Atunci când s-a orânduit, în sânul Sfintei Treimi, ca noi să ne naștem în frumusețea acestei lumi văzute, noi am răsărit ca ghioceii de primăvară, pe meridianele și paralele lumii, într-o anumită țară, loc, an, lună, zi şi oră.

Când era mai greu, m-am gândit că ar fi fost bine să mă fi născut în altă țară, localitate, an, lună și zi, pentru a nu întâmpina greutățile și adversitățile la care suntem supuși de semenii noștri, zidiți de același Creator, milostiv și plin de veșnică iubire.

Dar gândirea noastră nu este potrivită cu gândirea lui Dumnezeu, așa cum citim în bătrânele Scripturi, inspirate de Duhul Sfânt.

Minunea minunilor, hotărât, este pentru cine pricepe și pentru cine pricepe mai anevoios, că Dumnezeu ne-a avut, şi ne are în gândirea Lui, și doar atunci când hotărăște El, ne întrupăm din bunăvoința şi bunătatea Sa iubitoare.

Așa s-au născut miliarde de oameni și se vor mai naște pentru că gândirea, iubirea și bunăvoința Lui este veșnică și nu se obosește niciodată în a ne purta de grijă. De multe ori m-am gândit la acest fenomen al creației – unic în întreg Universul – la această lucrare și, deopotrivă, investiția divino-umană.

Nu m-am îndoit niciodată în gândirea și inima mea, că Dumnezeu ar putea abandona și risipi ceea ce a gândit și a creat, iar sufletul meu este mereu plin de uimire și de bucurie.

Cred nestrămutat că Dumnezeu ne privește cu iubire și înțelegere atunci când noi gândim la gândirea Lui întrupată în fiecare din noi. Și nu este greu acest lucru pentru că noi suntem din neamul lui Dumnezeu. Doar așa vom înțelege minunea minunilor, venirea noastră în această viață. Așa vom găsi drumul care ne duce la deslușirea tainelor lui Dumnezeu.

Lucrarea lui Dumnezeu este o minune a minunilor, iar noi suntem cea mai mare minune, vie, prezentă, printre noi, unii cu alții venind din hotărârea lui Dumnezeu, care nu ne-a întrebat, dacă dorim sau nu acest lucru. Totul este ca un dar dumnezeiesc făcut zidirii Sale.

Așa să gândim!

Pentru că așa este!

Sunt îndrituit să cred, că şi Dumitru Rădăuceanu, moldoveanul mucalit, fiul preotului (pui Arhieria ta numele!), iubitorul de Dumnezeu, de vatra românească, şi după puteri, slujitor al oamenilor, a meditat adesea la Taina Creaţiei Universului  şi a Omului şi al eului fiecăruia dintre noi.

Mare bucurie îmi cuprindea inima, când în Aula Parlamentului românesc, aşezat pe Dealul Mitropoliei din Cetatea lui Bucur, Dumitru Rădăuceanu îşi îndrepta Paşii spre Tribuna Rotondei, iar zâmbetul se aşternea, involuntar, pe feţele deputaţilor, uneori crispaţi şi preocupaţi de lucrările zilnice.

Dacă urma şcolile înalte ale actoriei, poate că nu se arăta mai cu cuprindere hazlie şi ton ironic, înţepător dar şi muşcător, aceasta fiind statura omului universitar, ieşean, care s-a prăvălit peste gardurile politicii democrate din zorii anilor ‘90 din secolul al XX-lea!

Ceea ce comunica, succint, temeinic, precis şi cu unduiri de umor solid şi proaspăt, niciodată repetându-se, ca text şi idee, ne aducea un larg zâmbet sau chiar un râs în hohote, ca ‘ntr-o zi cu soare şi parfum de dumbravă.

Cu privirile jucăuşe, cu ironia şi chiar cu un piperat sarcasm te întâmpina, arătându-se jovial, dar puteai să-l ghiceşti şi să-l citeşti pe dinlăuntru. Grija mare, salutul său, sau chiar a grăire, din când în când, trebuia să fii atent, ca studentul în faţa profesorului exigent şi neiertător cu diletantismul.

M-am bucurat să cunosc un om, egal cu sine însuşi. Iar dacă ar fi să-i spun o vorbă, colegului meu de Parlament, Dumitru Rădăuceanu, ar suna cam aşa:

– Dumitriţă, apucă-te de scris, de la începutul vieţii tale, până acum, cu umor jovial, zâmbind în cronici şi în timpul, care ţi-a mai rămas pe aici, ca şi mie!

Calinic Argeșeanul, Între umbre și lumini, Editura Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului, 2017.

 

Sinaxar 3 iulie 2018

Sinaxar 4 august 2018