in ,

Episcopul Sofronie, bucurie in Civitas Varadensis!

Aşa s-a numit, mai pe vremuri cetatea Oradiei Mari, atestată în anul 1113, după cum spun cronicile. Că este mai vechi locul, cu oamenii cei buni ca o pită albă, o spun dovezile arheologice de mâna-ntâi.

La finea lunii făurar, cu cer mofluz, mai de dimineaţă, când Crişul Repede îşi vedea de drum, o porneală ca-n poveşti, s-a îndreptat spre Catedrala Episcopală, numită cu Lună.

N-am mai văzut atâta toacă, tămâie, cădelniţe şi monahii, steaguri şi icoane!

Slujba ne-a mângâiat inimile cu glasurile superbe de înger ale studenţilor teologi. Creştinii orădeni şi de mai departe, ca şi ciorchinele de strugur şi grâul palid în coacere, au cinstit în rugăciune către Dumnezeu, pe noul părinte de inimă şi suflet, Sofronie, cel venit din Gyula, unde a păstorit cu dragoste, ani 7 la număr.

Întronizarea, pe când deja ieşea soarele de după nori, iar un porumbel zbura mereu de la o biserică la alta, pe deasupra mulţimii, prindea contur și miez, prin citirea gramatei chiriarhale, semnate de Bartolomeu Mitropolitul.

Aplauzele-n valuri ca ale Crişului Repede, bucurau inimile strânse în veselie caldă ca pita cea bună, cu amiros de Liturghie.

Veselul şi inimosul, peste măsură, Sofronie Vlădica, ne-a arătat în cuvântul său, cu miere dres, ce aluneca spre urechile dornice de dulceaţă duhovnicească, aşezând buchet în cununa lucrărilor ce va să vină.

Uşile deschise spre Europa au început cu noua Lege a Cultelor şi intrarea triumfală la Oradiea Mare a iscusitului Arhiereu, Sofronie, ca nou chiriarh, cu tolba plină de sfinte năzuinţe.

Bucuria Duhului Sfânt a încercat şi inima Părintelui său de inimă, Teoctist Patriarhul, care l-a crescut în duhul temerii de Dumnezeu, fiind și Secretar la Cabinetul Patriarhal o vreme, pentru lucrarea pe termen lung, în brazda Bisericii străbune.

Când se punea problema alegerii ierarhului de Oradea, fiind printre eventualii eligibili și Vlădica Sofronie de la Gyula – Ungaria, i-am spus că v-a primi votul nostru, doar dacă promite că va face episcopie de sine stătătoare și în județul Sălaj, în perioada următoare de 6 luni.

După alegere s-a ținut de cuvântul dat. Cu entuziasm a organizat și a pus pe roate ceea ce nu a avut Sălajul niciodată: o episcopie!

Pacea lui Dumnezeu, Cel întreit în Persoane, Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, să fie peste Arhieria şi Sinodia Episcopului Sofronie al Oradiei Mari.

Calinic Argeșeanul, Între umbre și lumini, Editura Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului, 2017.

 

Sinaxar 14 iulie 2018

Sinaxar 15 iulie 2018