in

Examen de capacitate preoțească, sesiunea martie 2019

În conformitate cu prevederile Metodologiei pentru obținerea gradelor profesionale în preoție de către personalul clerical, Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului organizează Examenul de Capacitate Preoțească, sesiunea martie 2019, după următorul program:

– Marți, 19 martie 2019: examen oral ora 10:00 și examen scris, ora 12:00

Examenul se va desfășura în sala de ședințe  a Protoieriei Pitești și va consta din examen psihologic, probă scrisă și examen oral, conform Regulamentului de numire și transferare a clerului și a Metodologiei elaborată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

Metodologia Examenului de capacitate preoțească și tematica examenului (Ghid practic pentru examenul de capacitate preoțească), se pot consulta pe site-ul Patriarhiei Române.

Înscrierea candidaților se face la Centrul Eparhial în perioada 1 – 15 martie 2019, prin depunerea la Secretariat a următoarelor acte într-un dosar cu șină:

– cerere adresată Chiriarhului pe formular tip – vezi site-ul eparhiei;

– recomandare de la preotul paroh, dată în numele Consiliului Parohial;

– copie a Diplomei de absolvire a Seminarului (Certificatul de atestare a competențelor) și copie a Diplomei de Licență în Teologie, specialitatea Teologie pastorală și copie de pe Foaia Matricolă, pentru licențiați (sau adeverință de absolvire în locul Diplomei de Licență), pentru absolvenții licențiați din acest an;

– copii ale actelor de studii: master, doctorat și foile matricole;

– Curriculum Vitae actualizat – model Europass;

– declarație pe propria răspundere că nu are impedimente la hirotonie (de natură medicală, canonică, morală), pe formular tip.

 

Hulitorii dinlăuntru

Sinaxar 2 martie 2019