in

Examen de capacitate preoțească, sesiunea septembrie 2018

(Publicat în: 12 septembrie 2018)

În conformitate cu prevederile Metodologiei pentru obținerea gradelor profesionale în preoție de către personalul clerical, Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului organizează Examenul de Capacitate Preoțească, sesiunea septembrie 2018, după următorul program:

Înscrierea candidaților se face la Centrul Eparhial în perioada 10 – 20 septembrie 2018, prin depunerea la Secretariat a următoarelor acte într-un dosar cu șină:

– cerere adresată Chiriarhului pe formular tip;

– recomandare de la preotul paroh, dată în numele Consiliului Parohial;

– copie a Diplomei de absolvire a Seminarului (Certificatul de atestare a competențelor) și copie a Diplomei de Licență în Teologie, specialitatea Teologie pastorală și copie de pe Foaia Matricolă, pentru licențiați (sau adeverință de absolvire în locul Diplomei de Licență), pentru absolvenții licențiați din acest an;

– copii ale actelor de studii: master, doctorat și foile matricole;

– Curriculum Vitae actualizat;

– declarație pe propria răspundere că nu are impedimente la hirotonie (de natură medicală, canonică, morală).

– Joi, 27 septembrie: Examenul psihologic: ora 10,00 și examenul scris: ora 12.00

Vineri, 29 septembrie: Examenul oral: ora 10.00

Tematica este cuprinsă în Ghidul Practic pentru examenul de capacitate preoțească, tipărit cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel și Învățătura de credință ortodoxă.

Albinele fac politică

Sinaxar 13 septembrie 2018