in , ,

Înălțarea Sfintei Cruci

(Publicat în: 13 septembrie 2019)

Luna septembrie, lună de început a Anului Bisericesc, așa cum se știe de fiecare creștin ortodox, este luna plină de bucurii duhovnicești.

La jumătatea lunii, mai exact la 14 septembrie  al fiecărui an, Biserica, sub inspirația Duhului Sfânt, a așezat prăznuirea Înălțării Sfintei Cruci.

Căutând a înțelege mai bine fenomenul Crucii, este absolut necesar să reamintim rădăcina acestui cuvânt – substantiv – care în limba latină se numește crux – iar verbul crucifigo se traduce: eu țintuiesc pe cruce, având sensul primar de stâlp sau bârnă verticală. Iar atunci când ne gândim la sensul secundar, este acela de stâlp folosit ca instrument de pedeapsă și execuție, iar în Noul Testament este folosit chiar în acest sens.

Și ca să arătăm și numărătoarea locurilor din Noul Testament, vom spune că substantivul cruce apare de 28 de ori, iar verbul a crucifica de 48 de ori.

Se mai știe, de asemenea, că în Vechiul Testament pedeapsa cu moartea se executa prin lapidarea (lovirea) cu pietre, iar trupurile ucise erau atârnate, de la caz la caz, pe lemn, ca avertisment pentru înfricoșare.

Dacă urmărim istoria crucificărilor vom vedea că ea a fost practicată pentru prima oară la fenicieni, apoi de către cei din Cartagina (Africa de Nord), iar mult mai târziu și de către romani, fiind crucificați de obicei sclavii, provincialii și infractorii, iar cetățenii romani foarte rar. Așa se poate înțelege mai deslușit de ce Sfântul Petru a fost crucificat cu capul în jos, iar Sfântului Pavel, care era cetățean roman, i s-a tăiat capul.

Vom arăta și câte feluri sau tipuri de cruci existau în antichitate: Crux commissa – crucea așa zisă a Sfântului Anton, având forma literei T; Crux decussata – crucea Sfântului Andrei, pe care o știe toată lumea și mai ales conducătorii de autovehicule, fiind în formă de X și Crux immisa – crucea obișnuită, cu brațele egale. Potrivit celor scrise de Sfântul Irineu – după cum ne arată Tradiția – Iisus Hristos ar fi fost răstignit pe o astfel de Cruce.

După condamnare se obișnuia ca victima să fie stăruitor biciuită cu un bici de piele cu plumbi la capete, numită în latină flagellum. Un crainic mergea înaintea condamnatului cu tăblița pe care era scrisă „vina” sau „titlul”, deci acuzația. La Iisus Hristos, după cum știe toată lumea, tăblița scrisă chiar de Pilat din Pont a fost bătută în cuie sau agățată în vârful crucii cu inițialele INRI ceea ce înseamnă: Iisus Nazarineanul, Regele Iudeilor.

Moartea pe cruce, despre care scriitorii contemporani ne-au dat mărturii, era extrem de chinuitoare. Spre exemplu în Sfintele Evanghelii și mai ales la Matei 27, 34, se vorbește de răstignirea lui Iisus care a refuzat orice ușurare a suferințelor Sale îngrozitoare, păstrându-și limpezimea minții până la sfârșit. Așa putem să vedem cum Iisus mângâie pe tâlharul de pe cruce, fără să uităm, de pildă, rostirea celor șapte cuvinte înainte de a muri pe Cruce.

S-a vorbit de atâtea ori despre Cruce din punct de vedere arheologic! De cele mai multe ori istoric! Dar cel mai important este să avem în vedere semnificația eternă, cosmică, mântuitoare, act întâmplat o dată pentru totdeauna, adică, pentru eternitate: Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, răstignit pe Cruce pentru mântuirea lumii din păcat!

Sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci este legată de Sfinții Împărați Constantin și Elena, care după ce li s-a arătat pe cer semnul Sfintei Cruci cu înscrisul de lumină pe cer: Cu acest semn vei birui, au hotărât căutarea Sfintei Cruci pe care a fost răstignit Iisus Hristos. După săpăturile făcute s-au descoperit trei cruci. Ca să se afle care este cea pe care a fost răstignit Iisus, au atins pe rând cele trei cruci de lemn de o femeie moartă. Când a fost atinsă crucea pe care și-a dat Duhul, Iisus Hristos, femeia de îndată a înviat.

Patriarhul Macarie al Ierusalimului a Înălțat Sfânta Cruce pentru a fi văzută de popor, binecuvântându-l, după care s-au închinat cu evlavie sărutând preacinstitul Lemn al Crucii!

Pentru totdeauna, în creștetul omenirii a fost înfiptă Crucea lui Hristos! Aceasta a dus la despărțirea apelor învolburate. Limpezirea se arăta ca zorile dimineții! Acum putem înțelege: „Căci cuvântul Crucii nebunie este pentru cei ce pier, dar pentru noi, cei ce ne mântuim, este puterea lui Dumnezeu” (I Corinteni, 1, 7).

Așadar, niciun echivoc! Totul se așează sub lumina Crucii lui Hristos, din care suntem chemați să ne împărtășim până la apusul veacurilor!

Crucea este mijlocul unirii noastre cu Hristos și aceasta în virtutea faptului a ceea ce a făcut El pentru noi și în noi: „Căci dragostea lui Hristos ne ține, pe noi, căci El a murit pentru toți pentru ca cei ce viază să nu mai vieze loruși, ci Aceluia Care pentru ei a murit și a înviat” (II Corinteni 5, 14).

Idealul oricărui creștin din lume, cu puțină subțirime de obraz, îl găsim prea limpede arătat de marele Pavel Apostolul, atunci când scrie creștinilor din Galatia: „M-am răstignit împreună cu Hristos, și nu eu sunt Cel ce mai trăiesc, ci Hristos este Cel ce trăiește în mine; ceea ce trăiesc eu acum în trup, trăiesc întru credința în Fiul lui Dumnezeu, Cel ce m-a iubit și pe Sine Însuși S-a dat pentru mine” (Galateni 5, 20). Câți dintre noi putem spune aceasta? Și totuși, acesta este drumul oblu (drept) către Împărăția Cerurilor!

Oricum am orbecăi pe coastele povârnite ale acestei lumi, nu avem alt drum. Suntem sau nu suntem ai lui Hristos? Sfântul Pavel ne spune: „Iar cei ce sunt ai lui Hristos Iisus și-a răstignit trupul împreună cu patimile și cu poftele” (Galateni 5, 24).

Iar ca ecuația duhovnicească să fie perfectă să nu uităm cumva îndemnurile date creștinilor în pruncia credinței: „Dar mie să nu-mi fie a mă lăuda decât numai în crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită pentru mine și eu pentru lume” (Galateni 6, 14).

Atitudinea este hotărâtă! Jumătățile de măsură au fost eliminate pentru totdeauna! O singură viață avem și nu putem glumi când este vorba de mântuirea noastră pentru care a lucrat Iisus în lume!

Atunci când milioane și miliarde de creștini își fac semnul Sfintei Cruci, mărturisesc în mod văzut că au înțeles și își însușesc opera mântuitoare, din dragostea dumnezeiască a Domnului Iisus Hristos!

Calinic Argeșeanul

 

 

Sinaxar 14 septembrie 2019

Praznicul Înălțării Sfintei Cruci sărbătorit la Schitul Florica