in ,

Mesaj Pastoral cu prilejul Anului Nou 2017

(Publicat în: 9 iulie 2018)

Începem astăzi, cu ajutorul și binecuvântarea Bunului Dumnezeu, un Nou An calendaristic, punând început bun vieții noastre de zi cu zi.
Cu puține zile în urmă, am prăznuit cu veselie duhovnicească și prin colinde tradiționale românești, Nașterea Pruncului Iisus în ieslea din Betleem, venit, pentru ca noi să avem viață, adică, să mai adăugăm un an la timpul mântuirii noastre, încă un an în care să-I mulțumim lui Dumnezeu pentru binecuvântările primite în anul ce tocmai s-a încheiat.

Nașterea lui Hristos în lume, ne oferă certitudinea și nădejdea, că nu suntem singuri, ci Fiul lui Dumnezeu, Care a luat fire omenească este mereu cu noi, până la sfârșitul veacurilor.
Anul Nou ne oferă prilejul de a ne reînnoi viața, de a face din timpul încă oferit de Creator, timp al sfințirii vieții și al săvârșirii faptelor iubirii milostive. Anul Nou este așadar, prilej de bucurie pentru tot poporul, dar mai ales este timp al bilanțului și al analizei vieții duhovnicești și al realizărilor, moment de stabilire a priorităților pentru anul care bate la ușă.
Să aplicăm la acest început al lucrurilor, un program nou de viețuire trupească și duhovnicească, conducându-ne după cuvintele Sfântului Apostol Pavel, care spune: „Lepâdând minciuna, grăiți adevărul fiecare cu aproapele său, căci unul altuia suntem mădulare; dacă vă mâniați să nu păcătuiți, peste mânia voastră să nu apună soarele, nici să-i dați diavolului prilej; cine a furat să nu mai fure, ci mai degrabă să se ostenească să muncească cinstit cu mâinile sale, ca să aibă să dea celui care are nevoie; nici un cuvânt rău să nu iasă din gura voastră, ci numai ceea ce este bun, spre zidirea cea de trebuință, pentru ca El să dea har celor ce-L aud; să nu întristați Duhul Cel Sfânt al lui Dumnezeu, întru care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării; să piară de la voi toată amărăciunea, întărâtarea, mânia, strigarea, blasfemia, împreună cu toată răutatea; fiți buni, milostivi, iertându-vă unul altuia așa cum și Dumnezeu V-a iertat vouă întru Hristos.” (Efeseni 4, 25-30)
Cu acest program de înnoire scripturistic, pentru fiecare zi, să nu uităm să adăugăm și puterea binefăcătoare și tămăduitoare a plantelor noastre tradiționale, pentru sănătatea trupească și sufletească.
Să rugăm pe Milostivul Dumnezeu, Dăruitorul harului sfințitor al faptelor bune, să ne bincuvânteze pe noi toți, cler și popor românesc de pretutindeni, de aproape sau de departe, cu darurile Sale de pace, bucurie sfântă, sănătate întreagă, vreme bună, ploi la vreme, oprirea furtunilor, războaielor între noi și între neamuri, roade îmbelșugate în casa și în Țara noastră, România.
Tuturor românilor, popor binecuvântat al lui Dumnezeu, astăzi la Praznicul Tăierii Împrejur a Mântuitorului și la sărbătoarea Sfântului Ierarh Vasile cel Mare, Vă dorim din inimă, un stil nou de viață pentru suflet și un regim alimentar grijuliu pentru trup, pace și bucurie de la Împăratul Veacurilor, întru mulți ani, buni, sănătoși și roditori!
Cu doriri de bine și de ani mulți de la Părintele Luminii, Vă întâmpină,
 
 
† CALINIC,
Arhiepiscop al Argeșului și Muscelului

Sinaxar 1 Ianuarie 2017

Zâmbet în suflet de copil, parohia Expo Parc – Izvorul Tămădurii, municipiul Pitești