in

Misiunea Sfinților Arhangheli – cateheză parohia Bătușari, protoieria Curtea de Argeș

(Publicat în: 9 noiembrie 2018)

Biserica lui Hristos dreptmăritoare prăznuieşte pe Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil împreună cu soborul tuturor îngerilor. Prin cuvântul „arhanghel” înţelegem „mai mare peste îngeri” sau „cel dintâi dintre îngeri”. Iar „înger” înseamnă „ves­titor”, pentru că îngerii vestesc pe pământ şi fac cunoscută oamenilor voia lui Dumnezeu. Îngerii sunt „duhuri slujitoare” cum spune proorocul David: Cela ce faci pe îngerii Tăi duhuri şi pe slugile Tale pară de foc (Psalmi 103, 5). Ei au fost creaţi de Dum­nezeu mai înainte de om şi de lumea văzută, dar nu prin cuvânt, ci numai cât a gândit, Dumnezeu i-a şi creat.

Părintele slujitor Ungurenuș Florentin de la parohia Bătușari din municipiul Curtea de Argeș, a rostit un cuvânt catehetic elevilor argeșeni, în care a vorbit despre Sfinții Arhangheli care fac cunoscută voia lui Dumnezeu.

Activitatea se înscrie în programul catehetic Hristos împărtășit copiilor, desfășurat de Biroul de Catehizare și Activități cu Tineretul al Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului.

Slujind aproapelui, parohia Greci I, protoieria Topoloveni

Slujba Parastasului pentru dascălii și elevii de la Școala Basarab I din municipiul Curtea de Argeș