in ,

Neamul ca şi pomul

(Publicat în: 21 octombrie 2018)

Venirea pe lumea aceasta nu este numai un exerciţiu biologic. Fiecare om are o menire chiar din pântecele mamei lui, cum ni se arată întru bună desluşire în bătrâna Carte a lumii, Scriptura Sfântă.

Mare bucurie şi minune este când ne naştem, aceasta însemnând un drept absolut al omului. Pe cât este de preţios să ne naştem şi să trăim, pe atât este de important să vieţuim în ordine morală şi să aducem rod bogat, că doar n-om mânca şi dormi, fără să facem altceva.

Iordache Golescu în Proverbe comentate ne arată că: „Pomul, ca să-ţi dea rod bun, trebuie să-l cureţi de uscături, iar nu să-l tai din rădăcină”, adică în tălmăcire „pe norod să-l îndrepţi, curăţindu-l de năravuri rele, iar nu să-l chinuieşti, că îndată îl pierzi”.

Aceiaşi oameni în toate timpurile!

Calinic Argeșeanul, Mersul printre stele – vol.  Cu pana printre idei, Editura Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului, 2017.

Sinaxar 21 octombrie 2018

Slujrie Arhierească la parohia Găvana III din Pitești