in

Rugăciune în limbaj mimico-gestual la parohia Sfinții Voievozi, protoieria Curtea de Argeș

Comuniunea cu credincioşii care nu aud trebuie să fie cultivată ca parte integrantă a vieţii Bisericii. Cuvintele Mântuitorului, rostite în momentul vindecării unui surd, «Effatta!», adică «deschide-te!» (Marcu 7, 34), trebuie să străbată veacurile şi să ne îndemne pe toți, să deschidem minţile și inimile, spre înţelegerea şi spre trăirea adevăratei credinţe.

Persoanele cu deficiențe de auz din municipiul Curtea de Argeș și din împrejurimi au participat la Sfânta Liturghie oficiată în biserica parohiei Sfinții Voievozi din Cetatea Basarabilor. Preotul slujitor Țâru Cătălin a transpus în limbaj mimico-gestual slujba, spre bucuria sufletească a celor prezenți la împreună rugăciune.

Preoții slujitori Arsene Nicolae și Ovidiu Marian Vlăsceanu au rostit cuvânt de învățătură, mulțumind credincioșilor pentru dragostea cu care au îmbrățișat pe cei care nu pot auzi prin viu grai Cuvântul lui Dumnezeu, dar caută Ortodoxia prin acest limbaj.

La finalul slujbei, persoanele cu deficiențe de auz au participat la agapa organizată pentru ei.

Fericiți cei milostivi, mănăstirea Glavacioc

Protoieria Curtea de Argeș – Campionii Bucuriei Sociale, februarie 2019