Sfântul Daniil Stâlpnicul

Sfântul Daniil Stâlpnicul s-a născut în satul Vitaria din Mesopotamia, din părinți creștini. Fiind singurul copil dăruit lor de Domnul, aceștia l-au închinat cu totul  Lui, încă din perioada copilăriei. El a îmbrățișat viața monahală la vârsta de doisprezece ani cu binecuvântarea Sfântului Simeon Stâlpnicul.

Sfântul Daniil a plecat din mănăstire și s-a sălășluit într-un templu păgân părăsit de la țărmul Mării Negre. După o vreme, a urcat pe un stâlp pe care a rămas până la moartea sa, îndurând arșița, frigul, dar și atacurile demonilor. În jurul acelui stâlp s-a strâns un număr mare de ucenici, pe care Sfântul i-a povățuit prin pilda vieții lui și prin cuvânt.
Chiar împăratul Leon cel Mare a venit la stâlpul Sfântului Daniil fiind însoțit de oaspeți din străinătate, principi și aristocrați, cărora arătându-le stâlpul, a mărturisit: "Iată cea mai scumpă comoară a împărăției mele!"
Sfântul Daniil și-a prorocit ziua morții. La ieșirea sufletului lui ucenicii au văzut pe sfinții îngeri, proroci, apostoli și mucenici deasupra stâlpului pe care viețuise cuviosul.
Troparul Sfântului Cuvios Daniil Stâlpnicul
Stâlp al răbdării ai fost râvnind strămoşilor, cuvioase: Dreptului Iov întru patimi, Sfântului Iosif întru ispite; şi în trup viaţa celor fără de trup având, Sfinte Preacuvioase Daniil, părintele nostru, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.
Tot astăzi, facem pomenirea:
– Sfântului Luca cel Nou Stâlpnicul
– Sfinților Mucenici Achepsei și Aitala;
– Sfântului Mucenic Mirax;
-Sfântului Mucenic Varsava;
– Sfinților Mucenici Terentie, Vichentie, Emilian și a Sfintei Mucenițe Vevea;
– Cuviosului Leontie din Ahaia;
Mâine, 12 decembrie, Biserica face pomenirea Sfântului Spiridon al Trimitundei.

Clubului Iubitorilor de Cultură a împlinit nouă ani

Perspective în pastoraţia persoanelor surde