in

Sfinții Arhangheli, vestitorii lui Dumnezeu – cateheză parohia Glavacioc, protoieria Costești

(Publicat în: 12 noiembrie 2018)

Îngerii sunt împărţiţi, după Sfinţii Părinţi, în nouă cete şi fiecare ceată are o anumită misiune de împlinit în cer şi pe pământ. Îngerii sunt duhuri, adică au trupuri nemateriale, nemuritoare sau, cum spune Sfântul Apostol Pavel, au „trupuri cereşti” adică trupuri îngereşti, care sunt deosebite de cele pământeşti şi sufleteşti ale oamenilor, care sunt muritoare. Scopul principal pentru care au fost creaţi îngerii, care formează lumea nevăzută, este pentru a-L slăvi neîncetat pe Dumnezeu. Apoi pentru a împlini întru toate voia Lui, pentru a face cunoscută oamenilor voia lui Dumnezeu şi pentru a ajuta pe oameni să împlinească poruncile Lui.

Părintele slujitor Dan Stancu de la parohia Glavacioc, protoieria Costești, a rostit un cuvânt catehetic copiilor de la grădiniță, cărora le-a vorbit despre Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil.

Masă caldă pentru copii din familii nevoiașe, parohia Prundu III, protoieria Pitești

Conferința Pastoral-Misionară de toamnă a preoților din Protoieria Curtea de Argeș