in , ,

Singurătate cu fața la Dumnezeu

(Publicat în: 3 noiembrie 2019)

În viaţa citadină pariziană, Cioran se lupta şi cu un fel de sihăstrie intelectuală. Încerca din răsputeri ca ce scria el să rămână pentru posteritate. Şi nădăjduia că numai ce rodeşte în singurătate poate dura în posteritate.

Însinguratul Cioran a glăsuit pentru cine are inimă şi capul pe umeri: „Nu dăinuie decât ceea ce a fost conceput în singurătate cu faţa la Dumnezeu, fie că eşti credincios, fie că nu!” Avea stofă de sihastru dilematic şi intuia ceea ce avea să dăinuie!

Calinic Argeșeanul

Sinaxar 4 noiembrie 2019

Sinaxar 5 noiembrie 2019