Slujba Parastasului în Cabinetul de religie – Paraclis al Şcolii Gimnaziale „Basarab I” – Curtea de Argeș

(Publicat în: 12 noiembrie 2014)

A devenit deja o tradiție ca în luna noiembrie a fiecărui an să fie oficiată Slujba Parastasului pentru profesorii și elevii trecuți în lumea veșniciei ce au făcut parte din marea familie a Şcolii Gimnaziale "Basarab I" din Curtea de Argeș.

Astfel marți, 11 noiembrie 2014, elevi și profesori, au participat cu emoție la săvârșirea Slujbei Parastasului pentru cei trecuți în lumea celor drepți, evocând numele și amintirea celor ce odinioară, elevi sau profesori, au pus suflet în actul educativ.
Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Argeșului și Muscelului, a fost încheiat un parteneriat între Parohia Înălțarea Domnului și Şcoala Gimnazială "Basarab I" din Curtea de Argeș, prin care Biserica este alături de elevi si de părinții acestora.
O încununare a acestui parteneriat între Biserică și Școală a fost realizarea unui cabinet de religie unic în județ, un paraclis cu hramul Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, în care elevii pătrund tainele religiei într-o atmosferă cu adevărat liturgică, pereții fiind îmbrăcați cu pictură bizantină din care sfinții veghează și ocrotesc deopotrivă pe elevii și profesorii implicați în actul educativ.
Proiectul a fost inițiat de profesorul de religie al școlii, dl. Dumitru Savu, fiind realizat și finanțat cu binecuvântarea și purtarea de grijă a Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Argeșului și Muscelului.
Astfel a fost creat un spațiu ideal dedicat  orei de religie, în cadrul căreia, pe lângă însuşirea principalelor învăţături de credinţă, reguli, tradiţii şi evenimente religioase ale Bisericii Ortodoxe, elevii dobândesc şi deprinderi, obişnuinţe spirituale, care îi înalţă, îi fac mai buni, mai respectuoşi, mai responsabili.
Cel mai bun mijloc pentru copii de a cunoaşte creaţia lui Dumnezeu, lumea în care trăim, este şcoala, predarea religiei în şcoală fiind considerată o adevărată punte spre împlinirea menirii de om, pe calea mântuirii. Ora de religie conduce pe om la scopul suprem al existenţei: trăirea comuniunii cu Dumnezeu. Prin educaţia moral-religioasă, viaţa omului se înalţă şi se edifică pe temelia adevărată, care este Domnul nostru Iisus Hristos: „A educa înseamnă a purta de grijă de copii şi tineri în ceea ce priveşte curăţenia sufletească şi buna cuviinţă, a-l creşte pe copil moral, om drept, a-l creşte în evlavie, a avea grijă de sufletul lui, a-i modela inteligenţa, a forma un atlet pentru Hristos, pe scurt, a te îngriji de mântuirea sufletului lui. Educaţia este asemenea unei arte; artă mai mare decât educaţia nu există, pentru că toate artele aduc folos pentru lumea de aici, arta educaţiei se săvârşeşte în vederea accederii la lumea viitoare“ (Sf. Ioan Gură de Aur).

Sfinţii Martiri şi Mărturisitori Năsăudeni

Cartea săptămânii – „Frumuseţea lumii văzute”. CALINIC Arhiepiscopul