in ,

Sofian Arhimandritul, zugrav sihastru prin cetăţile lumii

(Publicat în: 26 iulie 2018)

Adeseori, Patriarhul Teoctist, cu felul său original de a gândi şi vorbi, pomenea de Arhimandritul Sofian Boghiu. Nu se ivea din povestire niciun fel de vorbă cu iz ironic sau zeflemea, ci devenea foarte sobru şi cădea pe gânduri.

Aşa am înţeles pe Sofian Arhimandritul, pictor şi duhovnic, stareţ şi învăţător pentru cei mulţi, cu răbdare de diamant, care se înscria, chiar din timpul vieţuirii în această frumuseţe a lumii văzute, ca un îndreptător al credinţei, cu mireasmă duhovnicească, artist iconar şi urzitor de fresce prin mănăstiri şi cetăţile lumii.

L-am cunoscut la Mănăstirea Sinaia, când eram în obşteasca ascultare, rugându-mă să am în grijă pe fratele său, Lucian ierodiaconul de la Schitul Bunea, care era cuprins de boală.

Atunci am înţeles fineţea şi măsurata vorbă, precum şi cuviincioasa privire cu mlădierea glasului întru culorile ce se aşterneau pe picturile din biserici şi icoane.

Mai târziu, l-am văzut pe schelă la Mănăstirea Radu Vodă, unde picta biserica. Am stat puţin de vorbă cu el şi l-am lăsat în liniştea sfinţilor pe care-i întrupa în culoare şi rugăciune. L-am simţit copleşitor, fără vorbă. Se înţelegea, de departe şi de aproape, că privirea şi mâinile lucrau la zugrăvirea sfinţilor, iar mintea-i cobora mereu în adâncul inimii, şoptind rugăciunea de chemare a lui Iisus, în lucrările sale mari şi mici.

Am slujit odată în soborul pe care-l conducea la Mănăstirea Sfântul Antim Ivireanul. Acelaşi isihast, în plină cetate a Bucureştilor, ce se transforma în dărâmări de biserici şi ruine. Suferinţa sufletului său nu o putea ascunde, ivindu-se adesea pe faţa sa împodobită cu barba albă ca omătul.

S-a stins ca o lumânare, aproape neştiut de mulţi şi fără paradă, ca atunci când pleacă un mare isihast şi vorbitor cu îngerii. Acum odihneşte în dumbrava minunată de la Căldăruşanii lui Matei Basarab, de unde aşteaptă obşteasca înviere.

Înainte de a pune capăt acestor cuvinte – pentru că nu-l bucura lunga vorbire – mi-a coborât în gând un bob de rouă, că ar putea fi şi el un sfânt!

Calinic Argeșeanul, Între umbre și lumini, Editura Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului, 2017.

Sinaxar 26 iulie 2018

Ziua de prăznuire a Sfântului Cuvios Ioanichie cel Nou de la Muscel