in ,

Tăcere deplină

(Publicat în: 5 martie 2020)

Cel mai important lucru în viaţă este să fii sănătos tun şi să ai mintea liniştită, ba, şi inima, frate. Cei de demult spuneau că sănătatea şi mintea liniştită ar valora mai mult decât o coroană. Atunci când mintea-i liniştită şi tăcerea se aşează asupra inimii. Acestea-s bogăţii care nu se mai risipesc. Ca întotdeauna, săracul tânjeşte amarnic după bogăţia trecătoare a pământului. Bogatul ghiftuit cu de toate, vrea şi el raiul pe pământ. Mai rămâne însă o făptură care nu-şi doreşte nimic altceva decât pacea inimii, pacea sufletească. Acela este înţeleptul!

Goethe (1749-1832) ne lămureşte mai bine cum stau lucrurile: „Bogăţia mea cea mai de preţ este tăcerea deplină, în care adun şi cresc şi păstrez ceea ce nimeni nu-mi va putea lua prin foc ori prin sabie”.

Nimeni n-a regretat vreodată când a tăcut.

În Ardeal se spune (tot mătuşa Irina) o tacă plăti o vacă!

Calinic Argeșeanul

Sinaxar 3 martie 2020

Canonul Sfântului Andrei Criteanul în Paraclisul Centrului Eparhial