in ,

Tainicul Paisie din liniştea pădurilor!

(Publicat în: 28 iulie 2018)

M-am gândit de multe ori la acea atitudine, care dă mult de lucru inimii, când noi o numim discreţie. Am reflectat la discreţia sfinţilor, a Maicii Domnului şi mai ales a lui Iisus Hristos, ba mai mult, să fiu iertat, m-am gândit la discreţia Sfintei Treimi, în lucrare!

Cred că ar fi nimerit să se scrie pentru noi toţi o lucrare ca aceasta. Doar aşa, am speranţa că se va învăţa cum să ne comportăm în viaţa noastră cea de toate zilele.

Şi ca să dau doar un exemplu de discreţie, care din păcate ne scapă de cele mai multe ori, voi reaminti episodul din Sfânta Evanghelie, când suntem învăţaţi de Iisus Hristos, pe lângă altele, cum ar trebui să fie postul nostru pe care-l ţinem, fie în anumite zile din săptămână, fie în posturile calendaristice, pe care creştinii ortodocşi români le ţin cu cea mai mare pioşenie.

Acolo, Mântuitorul, nu ne face o listă de bucate nici nu ne spune cât să postim şi nici cum să ne spălăm cratiţele. Spre surprinderea unora, dacă ştiu să vadă textul integral în valoarea lui adevărată, nu-i va scăpa aspectul esenţial şi anume discreţia. Adică, postirea cu discreţie, fără trâmbiţe şi fără să ştie nimeni, decât Dumnezeu, care vede totul şi adâncul fiinţei noastre răsplătește pe măsură, nerămânând dator cu nimic și nimănui!

Se îndeamnă la bucuria postului, la veselia abstinenţei şi adâncul de taină al discreţiei. Doar după aceea vom primi răsplata lui Dumnezeu, dacă ştim, cu obraz subţire, să evităm lauda oamenilor.

Spunând aceste lucruri, gândul îmi fuge fără vrerea mea, tocmai în Sihăstria Sihlei, din munţii Neamţului, unde o vreme, acolo, a trăit un înger al Domnului, pe nume: Paisie Olaru!

Fiind vieţuitor în Cernica Sfântului Calinic, pare-se că prin vara anului 1976, paşii m-au dus la Sihla cea iubită din pruncia vieţii mele. Urcând de la Sihăstria, unde glasul profetic al Părintelui Cleopa se auzea până departe, peste un timp de mers, aveai bucuria să întâlneşti, fie la chilie sau pe cerdac, precum în biserică sau pe aproape prin curtea sihastră, pe blândul Părinte Paisie.

Nu ştiu cum s-a întâmplat cu alţii, dar când l-am văzut prima oară parcă-l văzusem dintotdeauna. Era copleşitor! Te simţeai atras ca albina în preaplinul florii purtătoare de polen şi miere. Se dezgheţau sufletul şi inima, topea răceala şi distanţa, care se pun ca o prăpastie, adeseori, între sufletele noastre obosite de greul zilei.

Fără întrebări obositoare sau alte vorbe, te trezeai sub epitrahilul său bătrân şi greu de şoaptele spovedaniei. Simţeai peste creştet două mâini uşoare ca aripile îngerului, iar peste mâinile lui îşi aşeza fruntea sprijinându-se, precum dealurile şi pădurea-n zarea Cerului.

Nu mai întâlnisem pe nimeni şi niciodată precum era Părintele Paisie!

Rugăciunea lui şoptită se revărsa ca lumina peste podoaba firii. Nu mai exista nici o despărţitură între cel îngenuncheat şi cel aplecat în rugă adâncă şi tihnitoare de inimă şi suflet. Ai fi dorit să stai aşa multă vreme, dar deodată palmele duhovnicului nepereche, le simţeai cum te strâng, cu putere, semn că ruga era pe sfârşite. Când ridica mâinile a binecuvântare, simţeai cum se ridică tot răul şi genunea din fiinţa ta cotropită.

Plecai cu casa sufletului refăcută complet. Cărările munţilor ţi se păreau scară către cer unde urcai cu Părintele Paisie întru nemurire!

Cine vrea să ştie şi mai mult şi mai bine, despre Paisie cel tainic, din liniştea pădurilor, va trebui să răsfoiască cu grijă: Cuvinte duhovniceşti, Sibiu, 2000, p. 262-264, scrisă de iscusitul cărturar Antonie Plămădeală.

Tainicul Paisie, ne şopteşte din colţişorul de Rai, că ne aşteaptă pe raza de lumină, întru bucuria Dumnezeului Iubirii!

Calinic Argeșeanul, Între umbre și lumini, Editura Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului, 2017.

 

Sinaxar 28 iulie 2018

Sinaxar 29 iulie 2018